Wie zijn wij?

Wij zijn SiK, Studenten in Kringen. Met elkaar vormen we een kleinschalige studentenvereniging in Ede en omgeving. Onze vereniging is in 2000 opgericht vanuit de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Inmiddels zijn we niet meer gekoppeld aan een kerk maar komen onze leden uit alle kerkelijke windstreken. Het doel van de vereniging is niet verandert. Studenten bij elkaar brengen in kringen zodat er geen jongere in Ede alleen hoeft te zijn. Door de jaren heen zijn er 5 pijlers gevormd wat de identiteit van onze vereniging beschrijft. Hieronder worden ze toegelicht.

God Centraal
In onze vereniging is er weinig hiërarchie. De enige die we echt op een voetstuk willen plaatsen is God. Hij staat centraal in onze vereniging en komt dus ook terug in alles wat we doen. We geloven dat hij ons gemaakt heeft met een doel en gaan in de kringen op zoek naar het doel door bijvoorbeeld Bijbelstudie te doen. Elke maand bidden we tijdens HourPowerPrayer (HPP) voor de vereniging, de leden en alles wat er speelt in deze wereld. Ook tijdens activiteiten waar de Bijbel niet meteen open gaat geloven we dat God ons wil zegenen.

Diversiteit
Bij SiK zijn de afgelopen jaren al veel verschillende studenten lid geweest die op hun eigen manier hun plek vonden binnen SiK. Het maakt voor ons niet uit welke kerkelijke achtergrond, geaardheid, studie, huidskleur of overtuigingen je hebt. Je bent welkom zoals je bent. Zelfs als je nog niet helemaal weet of op zoek bent naar wat je gelooft. Voel je welkom! Een echte SiK’er is moeilijk te vinden maar we vinden alle SiK’ers wel echt SiK!

Betrokken
We zijn als SiK geïnteresseerd in jou! In alles van jou. Dat klinkt misschien een beetje eng maar we willen er vooral mee zeggen dat wat er ook speelt in jouw leven, je het met ons mag delen. Of het nou heel goed gaat of het juist wat minder lekker loopt, we staan altijd voor je klaar. Jij kiest voor SiK en daarmee kiezen wij ook voor jou! Je kunt betrokkenheid ook toepassen binnen de vereniging door in een SiKmissie te gaan. Hier kun je meer over lezen onder ‘wat doen wij?’.

Ontmoeten
Om de eerste drie pijlers in praktijk te kunnen brengen moet je elkaar ontmoeten. Dat is dan ook de kern van wat we doen: elkaar ontmoeten. Die ontmoetingen vinden vooral plaats in kringen maar ook door middel van activiteiten en gezamenlijke weekenden. Hier leer je elkaar echt kennen en is er veel gezelligheid en tijd voor goede gesprekken. 

Kameraadschap
Je studententijd is misschien wel de meest onstuimige periode van je leven waarin er veel verandert en je jezelf ontwikkelt. Je maakt belangrijke keuzes, komt jezelf tegen en ontdekt meer over wie je bent in deze wereld, voor de mensen om je heen en voor jezelf. Wij hopen dat we daarin als SiK een basis mogen zijn om op terug te vallen. We hopen dat je hier nieuwe mensen leert kennen en er nieuwe vriendschappen mogen ontstaan, waarin je op elkaar kunt rekenen en samen meer van elkaar kunt leren.