Wat doen wij?

Kringen
Het grootste onderdeel binnen de vereniging zijn de kringen. Hierin kom je meestal iedere week, maar dit bepaal je zelf als kring, samen om te eten en bijvoorbeeld bijbelstudie of een ontspannende activiteit te doen. Een kring bestaat ongeveer uit 6 mensen. Het is de bedoeling dat iedereen er is tijdens een kringavond. Er kan altijd een reden zijn waardoor je niet kunt. Dit is niet erg maar wees je bewust van de verwachting dat je dus iedere week aanwezig bent.

Activiteiten
Iedere maand wordt er een activiteit georganiseerd zoals een ‘walking dinner’, jachtseizoen, sing-in, gala etc. Hiervoor is een SiKmissie die de activiteiten in samenspraak met het bestuur vormgeeft en organiseert. De verwachting is dat je aanwezig bent bij de activiteiten. Heb je een goede reden waardoor je niet kunt komen dan meld je, je via de mail af bij het bestuur.

HourPowerPrayer
Iedere eerste maandag van de maand wordt HourPowerPrayer georganiseerd op de CHE. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gebeden voor de vereniging, de leden en de wereld waarin we leven. De kringen kunnen gebedspunten hiervoor aanleveren bij het bestuurslid die het organiseert. Er wordt verwacht dat er van iedere kring minimaal een persoon aanwezig is. Misschien vind je het best spannend om samen te bidden met mensen die je niet kent. Goed om te weten is dan dat je nooit verplicht bent om te bidden. Alleen je aanwezigheid wordt al gewaardeerd.

SiK-weekenden
Twee keer in het jaar wordt er een SiK-weekend georganiseerd. Meestal vinden deze weekenden plaats in November en Juni. Tijdens deze weekenden heb je de kans om de vereniging en andere leden goed te leren kennen. Er vinden bijbelstudies plaats en er worden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd. De ervaring is dat het de leden erg met elkaar verbindt. Het eerste weekend vindt vaak plaats op een kamplocatie. Het tweede weekend is vaak een kampeerweekend. We gaan ervan uit dat je aanwezig bent. Mocht je echt niet mee kunnen, meld je dan af bij het bestuur.

SiKmissies
Binnen SiK zijn er verschillende SiK(com)missies waarin je de pijler betrokken rechtstreeks in praktijk kan brengen. Je bent actief betrokken bij de vereniging en je kunt meedenken over veel dingen die zich afspelen binnen en/of buiten de vereniging. We willen je als bestuur zeer aanmoedigen om mee te denken in een van de SiKmissies. Zo kunnen we een actieve vereniging zijn waarin iedereen zijn of haar talenten kan inzetten en gebruiken. En vele handen maken natuurlijk ook licht werk. Weet ons te vinden via de mail (studenteninkringen@gmail.com) of telefoon (Gertjan: 06-16680457) als je hier vragen over hebt.  De verschillende SIKmissies worden hieronder toegelicht:

Activiteiten: Vind jij het leuk om mee te denken over activiteiten bij SiK? Iedere maand hebben we bij SIK een gezamenlijke activiteit. Denk aan een gala, jachtseizoen of escape room. In deze SiKmissie bedenk jij de activiteiten en help je mee met het organiseren. Je kunt hierin dus ook maandelijks actief zijn. Dit kan ook onder de SiK-missieleden worden verdeeld waardoor je eens in de paar maanden een activiteit organiseert samen met enkele anderen en begeleiding vanuit het bestuur.

SIK weekend: Ieder jaar zijn er bij SiK twee weekenden (eind november en in juli). Deze weekenden ga je als commissie samen voorbereiden, met bijvoorbeeld de activiteiten, het eten, bijbelstudies etc. Daarvoor werk je samen met andere leden en vergader je een paar keer in de maanden voorafgaand aan een SiK-weekend. Hierin word je ook begeleid vanuit het bestuur.

Open dagen: Er zijn vanuit de CHE ieder jaar een paar open dagen, daar willen wij als SiK (in onze mooie trui) laten zien wie wij zijn en nieuwe leden werven voor het volgende jaar. Goed om te weten: je hoeft dit nooit alleen te doen.

Muziek (band): Heb jij een muzikaal talent? Dan zoeken we jou en zou het super leuk zijn als je je aansluit bij de SIK band! We hebben jullie nodig voor de gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor het SiK-weekend. Een bestuurslid zal hierin leidingnemen en aangeven wanneer de band nodig is.

Content (PR): Vind jij het leuk om bezig te zijn met content om SiK te promoten? Je gaat content maken voor de sociale media, de blogs op de website. Schrijf jij graag of vind je het leuk om video’s te maken meer dan welkom. Dit zal in totaal een paar uur per maand van je vragen. Vanuit het bestuur is er ook altijd ruimte voor begeleiding.