Wat doen wij?

Kringen
Het grootste onderdeel binnen de vereniging zijn de kringen. Hierin kom je meestal iedere week, maar dit bepaal je zelf als kring, samen om te eten en bijvoorbeeld Bijbelstudie of een ontspannende activiteit te doen. Een kring bestaat ongeveer uit zes mensen. De kringen worden aan het begin van ieder jaar ingedeeld door het bestuur. Iedere kring heeft twee kringleiders die met name in de eerste maanden het voortouw nemen. Zij worden ondersteund door de kringleiderscoaches uit het bestuur.

Activiteiten
Iedere derde donderdag van de maand wordt er een Verenigingsactiviteit georganiseerd zoals een ‘walking dinner’, jachtseizoen, sing-in, gala etc. Hiervoor is een SiKmissie die de activiteiten in samenspraak met het bestuur vormgeeft en organiseert.

Daarnaast organiseert elke maand een kring een extra activiteit. Deze activiteit heeft geen vaste dag en verschilt per maand. Deze activiteiten hebben een ontspannend karakter en zijn vooral gericht op ontmoeting van andere SiK’ers buiten je eigen kring. Ook zijn deze activiteiten toegankelijk voor niet SiK’ers om de sfeer te proeven en SiK te ervaren. 

HourPowerPrayer
Iedere maand wordt er HourPowerPrayer georganiseerd. Welke dag dit is, verschilt per maand. Tijdens deze bijeenkomst bidden we voor de vereniging, de leden en de wereld waarin we leven. De ene keer kan de HPP in de vorm van een kringgebed zijn, de andere keer door in groepjes uiteen te gaan, te zingen of weer op een andere manier. De kringen kunnen gebedspunten hiervoor aanleveren bij het bestuurslid die het organiseert. Ook kunnen er anonieme gebedspunten worden aangeleverd via een link.  We verwachten dat er van iedere kring minimaal een persoon aanwezig is. Misschien vind je het best spannend om samen te bidden. Goed om te weten is dan dat je nooit verplicht bent om te bidden. Alleen je aanwezigheid wordt al gewaardeerd.

SiK-weekenden
Twee keer in het jaar organiseren we een SiK-weekend. Meestal vinden deze weekenden plaats in november en juni. Tijdens deze weekenden zijn er activiteiten en Bijbelstudies, maar is er ook een relaxte sfeer en veel gezelligheid. De weekenden zijn een mooie kans om de vereniging en andere leden beter te leren kennen!

Aanwezigheid:
We verwachten dat je bij de activiteiten binnen SiK aanwezig bent als je lid wordt. Dit geldt in het bijzonder voor de kringavonden, omdat je hier regelmatig optrekt met andere SiK’ers. Door aanwezig te zijn kun je samen echt iets moois opbouwen door het jaar heen! Maar ook voor het samen vereniging zijn is het super leuk als jij erbij bent bij de gezamenlijke activiteiten! Natuurlijk kunnen er ook redenen zijn waardoor je een keer niet naar een kringavond of gezamenlijke activiteit kunt komen. Geef dit dan op tijd door aan je kringleiders (of degene die kookt tijdens de kringavond 😉 ), degenen die de activiteit organiseren of aan het bestuur als het gaat om het weekend.

SiKmissies
Binnen SiK zijn er verschillende SiK(com)missies waarin je de pijler betrokken rechtstreeks in praktijk kan brengen. Je bent actief betrokken bij de vereniging en je kunt meedenken over veel dingen die zich afspelen binnen en/of buiten de vereniging. Het is niet verplicht om in een SiKmissie te gaan, maar we willen je als bestuur wel aanmoedigen om te kijken of er een  SiKmissie is waarin jij mee kunt denken. Zo kunnen we een actieve vereniging zijn waarin iedereen zijn of haar talenten kan inzetten en gebruiken. En vele handen maken natuurlijk ook licht werk! Voor elke SiKmissie staat het bestuur klaar om mee te denken als dit nodig is! Dit geldt met name ook voor de weekenden, omdat hier veel tijd in zit. Weet ons te vinden via de mail (studenteninkringen@gmail.com) of telefoon (Gertjan: 06-16680457) als je hier vragen over hebt.  De verschillende SIKmissies worden hieronder toegelicht:

Activiteiten: Vind jij het leuk om mee te denken over activiteiten bij SiK? Iedere maand hebben we bij SiK een gezamenlijke activiteit. Denk aan een gala, jachtseizoen of escape room. In deze SiKmissie bedenk jij de activiteiten en help je mee met het organiseren. Je kunt hierin dus ook maandelijks actief zijn. Dit kan ook onder de SiK-missieleden worden verdeeld waardoor je eens in de paar maanden een activiteit organiseert samen met enkele andere leden.

SiK weekend: Ieder jaar zijn er bij SiK twee weekenden (eind november en in juni). Deze weekenden ga je als commissie samen voorbereiden. Hier komen bijvoorbeeld de activiteiten, het eten, bijbelstudies etc. bij kijken. Daarvoor werk je samen met andere leden en vergader je een paar keer in de maanden voorafgaand aan een SiK-weekend. In de voorbereiding wordt er samengewerkt met het bestuur.

Promotie: Er zijn vanuit de CHE ieder jaar een paar open dagen. Daar willen wij als SiK (in onze mooie trui) laten zien wie wij zijn en nieuwe leden werven voor het volgende jaar. Goed om te weten: je hoeft dit nooit alleen te doen. Daarnaast maakt deze SiKmissie ook promotiematerialen zoals de aankleding van de stand.

Muziek (band): Heb jij een muzikaal talent? Dan zoeken we jou en zou het super leuk zijn als je je aansluit bij de SiK-band! We hebben jullie nodig voor de gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het SiK-weekend. De kartrekker van de SiK-band zal hierin leidingnemen en aangeven wanneer de band nodig is.

Content (PR): Vind jij het leuk om bezig te zijn met content om SiK te promoten? Dan is deze SiKmissie misschien wel iets voor jou! In deze SiKmissie ga je content maken voor de sociale media, zoals posts op instagram of blogs op de website. Nieuwe ideeën zijn ook altijd welkom! Dit zal in totaal een paar uur per maand van je vragen. Vanuit het bestuur is er ook altijd ruimte voor begeleiding