Het geloof… Ik groeide er mee op, hoorde het overal om me heen en het was vanzelfsprekend. Geloven was normaal op mijn Christelijke basisschool, middelbare school en hogeschool. Er werd, naast de godsdienst- en filosofielessen, weinig over gepraat en ik hoefde niet voor mijn geloof op te komen.

Het geloven was te makkelijk geworden voor mij. Hierdoor stak ik er zelf steeds minder energie in en stond God niet meer op nummer 1. Ik leefde, werd geleefd door alles om me heen en het geloof zweefde ergens door de lucht. Totdat … ik steeds meer op plekken kwam waar het geloof niet vanzelfsprekend was: op mijn stages, werk, sportvereniging enz. Ik kreeg vragen en moest uitkomen voor mijn geloof maar ik besefte dat ik het kwijt was en er kwam een gevoel van leegte.

Vanaf dat moment ben ik weer op zoek gegaan naar het geloof en ben ik mijn geloof opnieuw gaan vormgeven. Ik vind het nu erg belangrijk dat mijn geloof niet normaal en vanzelfsprekend wordt. Bidden en danken met het eten is nu bijvoorbeeld minder belangrijk voor mij, omdat het voor mij meer een gewoonte was. Ik wil dat mijn gebeden oprecht zijn. Ik vind het belangrijk om me te verdiepen in de Bijbel omdat ik Hem echt wil leren kennen. Het is fijn om dit met anderen te doen bijvoorbeeld bij SIK omdat niet iedereen hetzelfde denkt en dit regelmatig tot mooie inzichten leidt.

Nu gebruik ik mijn talenten bij het vormgeven en uitdragen van mijn geloof. Als Social Worker probeer ik mensen die het nodig hebben te ondersteunen, te begeleiden en kansen te bieden. Iedereen heeft weer andere talenten gekregen die hij/zij kan inzetten om ons geloof uit te dragen. Maak gebruik van deze mooie en unieke talenten!

© 2021 SiK | Studenten in Kringen.
Top
Follow us: