Een jaar bij Sik dat doet wat met je. Zo heb ik mij begin dit jaar ook ingeschreven. Een leuk bestuur die Jezus volgt, ja, dáár wil je bij horen. Dát trekt, of ja, God die trekt mij en andere jongeren bij deze kring. Ik heb het jaar als heel fijn ervaren. Ik zal één moment delen dat voor mij een kostbare en waardevolle ervaring heeft gehad.

We hadden een avond waarbij een kringlid zelf mocht invullen waar we het die avond over gingen hebben. Eén van de opdrachten die we kregen was het schrijven van een brief aan God. Dit was echt mooi! We mochten onze dank, zorgen, twijfels, pijn, onzekerheden en andere gedachten bij God brengen. Dat is overigens ook het verlangen van God. Na het schrijven van de brief gingen we deze voorlezen. In het begin was dit voor sommigen wat onwennig/spannend, maar ieder van ons deed het. Weet je, openheid naar elkaar geeft verbinding en vrijheid. Het zorgt ook voor eenheid.

Na dat moment wierpen we deze brief in de openhaard. Dit met de symbolische gedachte dat God onze brief ziet en ként en onze zonden vergeeft die er eventueel in stonden.

Micha 7: 18-19
Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

Bij dit vers zet Corrie ten Boom een bordje met: verboden te vissen! God denkt er niet meer aan en vergeeft het. Zullen we zo dit seizoen afsluiten?

Annemijn Dieleman,
Kring 6

© 2021 SiK | Studenten in Kringen.
Top
Follow us: