De Bijbel staat vol met allerlei teksten, iedereen heeft zo zijn favoriet. Ik heb geleerd dat achter een favoriete tekst altijd een mooi verhaal schuilt. Een bijzondere betekenis doordat je iets hebt meegemaakt in je leven met God. Hoe tof is het om dit met elkaar te delen binnen jullie kring? Daarom de suggestie om (een deel van) jullie kringavond te besteden aan het delen van Bijbelteksten met de bijbehorende verhalen. Vooral in een beginfase van de kring is dit behulpzaam om elkaar beter te leren kennen maar in een latere fase is dit natuurlijk ook nog mogelijk.

Voor mij persoonlijk is Kolossenzen 2 : 6-7 zo’n bijzondere tekst. “Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid”. Ik ben altijd opgevoed met het christelijk geloof en ging altijd trouw naar de kerk. Maar doordat ik nieuwe dingen leerde over God kreeg ik echt een relatie met Hem. Deze tekst staat symbool voor het moment dat ik koos om in mijn leven Jezus te volgen. Ik heb Hem aanvaard en wil nu zijn weg volgen!

De voorbereiding voor dit #KringDing vraagt enkel dat ieder kringlid een tekst meeneemt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Verzin daarbij nog een ludieke manier om de beurt aan te wijzen en laat jullie kringavond maar beginnen. Het is wel belangrijk dat vooraf is afgesproken dat persoonlijke verhalen die gedeeld worden binnen de kring ook daadwerkelijk binnen de kring blijven. De kring moet een veilige omgeving voor iedereen zijn. Ik wens jullie een inspirerende en verbindende avond toe!

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 SiK | Studenten in Kringen.
Top
Follow us: