Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en eer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. – Matteüs 11:28-29

Ik vind dit een mooie tekst, omdat er zowel toen als nu veel van ons gevraagd en verwacht wordt door alles ons heen. Daar kunnen we uitgeput en gestrest van raken en het gevoel krijgen dat we nooit goed genoeg doen. Ook richting God kan dat gevoel soms opkomen. Hier zegt Jezus dat Hij niet veel van ons vraagt, dat Hij zachtmoedig is en bovenal dat Hij rust geeft!
Elise

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. – Johannes 15:9

Dit is de tekst die ik meegekregen heb bij m’n belijdenis. Ik vind deze tekst mooi omdat er hier wordt laten zien hoe groot die liefde van God voor mij is: ‘zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik jou liefgehad’. Het is een goede basis waar je op terug kunt vallen wanneer je in een dip zit. En ondanks dat God soms zo ver weg lijkt, hier staat letterlijk dat Hij van me houdt.
Monique

Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. – Filippenzen 3:14

Er zijn zat dingen die mij in mijn korte leven van 23 bezig kunnen houden. Vervelende dingen die mij bezig kunnen houden met “wat als” en “waarom” vragen. Ook moet ik oppassen dat ik niet denk: “Eerst mijn problemen oplossen en dan Jezus zoeken, want het belemmert mijn geloof.” Een ander valkuil is dat ik mijn eigenwaarde wil halen uit wat ik wel en niet kan. Wat mij wel en niet lukt. Deze tekst wijst mij er telkens weer op dat ik het mag laten vallen en mij mag richten op Jezus, nee, mij volledig mag uitstrekken naar Jezus. Vanuit die omhelzing en kennisneming zie ik dan wel wat “belangrijk” is en wat niet.
Teus

Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’ – Marcus 15:39

Voor mij is dit een mooi stuk omdat in mijn ogen een hoofdman betrouwbaar, rechtvaardig en een man met autoriteit is. Maar ook een heiden, die eigenlijk eerder dan de Joden ziet dat Jezus Gods Zoon is. Voor mijzelf betekent dit dat God ook voor mij is gekomen, maar ook dat Hij daadwerkelijk ís gekomen. Oftewel een betrouwbare bron bevestigd het. Maar juist ook met de hoofdman samen, Jezus als mijn ‘meerdere’ erkennen. Oftewel, hij is groter, machtiger dan ik. Hier komt voor mij dus echt God samen met de Mens.
Ronald

© 2021 SiK | Studenten in Kringen.
Top
Follow us: