‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

Deze tekst vind ik mooi en bemoedigend, omdat ik zelf teleurgesteld kan raken van tegenslagen. Als ik dit lees, realiseer ik me dat God een plan heeft met mijn tegenslagen en dat Hij het beste met me voor heeft. Hierdoor probeer ik zoveel mogelijk te vertrouwen op Gods plan en dat dat zoveel beter is dan wat ik me als mens voor kan stellen.

Wat u ook doet, doe het uit liefde. – 1 Korinthiërs 16:14

Met name in de christelijke wereld merk ik dat we snel geneigd zijn om anderen te vertellen wat goed en fout is. We willen al snel vertellen hoe iemand iets zou moeten veranderen. En soms is dat goed, alleen denk ik dat we soms vergeten om onze naasten onvoorwaardelijk lief te hebben daarin. Elkaar liefhebben is enorm belangrijk en ik vind het belangrijk om eerst bij mezelf na te gaan of ik iets écht vanuit liefde doe. Helaas is dat bij mij ook niet altijd het geval, best vaak niet zelfs. Maar het is belangrijk om er wel steeds meer bij stil te staan dat we van onze naasten houden en de dingen die we voor ze doen, uit liefde doen en niet voor ons eigen ego.
Fleur

Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5-6

Deze tekst vertelt dat je volledig op God mag vertrouwen en dat hij je dan de weg zal wijzen. Dat is iets waar ik ook op wil vertrouwen.
Floortje

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. – 1 Korintiërs 13:4-7

Ik vind dit zo mooi omdat het precies weergeeft hoe mooi en puur liefde is, wat de basis is van ons geloof!
Manouk

© 2021 SiK | Studenten in Kringen.
Top
Follow us: