Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. – Psalm 62:6

Vaak wil ik problemen zelf oplossen, steun ik te veel op eigen inzichten en daarbij te weinig op God. Dit vers is een aanmoediging, waarmee je tegen jezelf zegt dat je op Hem kan vertrouwen. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen, maar je mag het van de Heer verwachten.
Jasper

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. – Filippenzen 4:13

Er zijn heel veel mooie Bijbelteksten en daardoor heb ik denk ik niet één favoriete. Ik heb voor deze tekst gekozen, omdat het mij doorzettingsvermogen en kracht geeft op een moment dat ik het niet meer kan/denk te kunnen. Dan zing ik altijd het liedje van deze tekst om mezelf eraan te herinneren dat ik in de kracht van God zoveel meer kan.
Lobke

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan, ik ben bij je; of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. – Jesaja 43:1-4

Dat tweede zinnetje: ‘ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’ werd gezegd toen ik als kind gedoopt ben. Ik probeer ook te bidden dat ik van God ben, omdat ik met heel mijn leven, in alle gebieden van Hem wil zijn. Het laatste vers is vooral in mijn tienerjaren veel teruggekomen. Zo’n cliché Bijbeltekst die mensen aan je geven haha. Maar dat maakt het niet minder waar. Er zit een essentieel stuk identiteit in deze tekst die mij heeft geholpen in mijn relatie met God en mijn Godsbeeld, maar ook mijn zelfbeeld. Mezelf leren zien zoals God me ziet.
Talitha

© 2021 SiK | Studenten in Kringen.
Top
Follow us: