Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. – Mattheüs 6:34

‘Geen stress, Mattheüs 6’  wellicht wel mijn meest favoriete oneliner na ‘biertje?’   Ik overweeg nog steeds MT6;34 te tatoeëren op mijn arm als een herinnering aan de voorzienigheid van de Heer. Mt6: 24-34 is een ode aan de realiteit van het leven en de prioriteiten die je daar in moet stellen. Super praktisch en heerlijk direct. Ik hou er van!
Nicole

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. – 1 Johannes 4:7

God is liefde en alle liefde is uit God. Iedereen die in de liefde van God blijft, in hem is God aanwezig. Vroeger vond ik dit te kortzichtig en een vereenvoudiging van het geloof. Happyclappy christenen die alleen Gods liefde willen zien, maar vers 17 is ook eerlijk. Hier zit ook het oordeel in verwerkt. 1 Johannes 4:7-21 was mijn trouwtekst en ergens vond ik het een moeilijke tekst voor mijn ongelovige familie en vrienden. Liefde wordt onlosmakelijk met God verbonden en de Liefde van God is in Jezus openbaar geworden. Wat als je dan niet gelooft? Heb je dan niet lief?

Ik ben zelf heel blij dat deze tekst en het huwelijksformulier zei dat ik niet alleen hoef lief te hebben. Het hangt niet alleen van mij af. Het was God die ons eerst liefhad. En dus nu ook al mijn ongelovige familie en vrienden liefheeft. En het formulier ging in op het werk van de Geest in de liefde tussen man en vrouw, zonder Hem is het niet vol te houden. Steeds moet Dionne mij weer vergeven voor de domme dingen die ik doe etc.. Het is de Geest die ons verbind aan de mensen die we liefhebben.

Ohhwja ik zou het kort houden. Ik vind de tekst gewoon prachtig. Het is God die begint en ons instaat stelt om lief te hebben. Als we in Hem blijven, dan kunnen wij Hem en elkaar liefhebben zoals het bedoeld is!
Jeroen

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “julie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” – Mattheüs 25:31-40

De eerste Bijbeltekst die in mij opkomt als ik mijn favoriete moet benoemen is Mattheüs 25:31-40. Daarin krijgen we een vooruitblik naar de dag dat Jezus terugkomt (wat an sich al reden genoeg is om deze tekst als favoriet te verkiezen). Dan worden de schapen van de bokken gescheiden en spreekt Hij de schapen als eerst aan. Hij vertelt dat alles wat je voor de onaanzienlijksten van de samenleving doet, je voor Hem doet. Het is misschien niet altijd even makkelijk om je eigen belang op de tweede plek te zetten, maar het is wel ontzettend mooi en belangrijk. Deze tekst motiveert mij enorm om zinvol en betekenisvol werk te gaan doen en daarom is dit één van mijn favoriete teksten.
Luca

© 2021 SiK | Studenten in Kringen.
Top
Follow us: