SiK privacy beleid
Gezien de aanscherping van de AVG leek het ons goed om ook als SiK aandacht te besteden aan ons eigen privacy beleid. Ieder jaar ontvangen we weer een groot aantal persoonsgegevens van onze leden en als SiK willen we hier zorgvuldig mee om gaan. Daarnaast worden er tijdens de evenementen foto’s en video’s gemaakt die later vaak online gebruikt worden, ook hierin willen we transparant zijn.

Identiteit
Studenten in Kringen (SiK) is een kleine studentenvereniging in Ede. De basis van wat wij doen is, zoals de naam al zegt, studenten voorzien van een Bijbelkring. Daarnaast organiseren we nog een flink aantal andere evenementen waar alle leden elkaar ontmoeten. SiK laat zich voorstaan op vijf pijlers: God centraal, diversiteit, betrokken, ontmoeten & life support. Hier kunt u meer over lezen onder identiteit.

U kunt contact met ons leggen via studenteninkringen@gmail.com of door te bellen naar 06 83998632.

Verwerking gegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken komen ons toe via de aanmeldformulieren, dit is standaard beleid om lid te worden van SiK. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact te zoeken met de leden over SiK-gerelateerde zaken en zijn van belang om iedereen in te delen in een passende kring. Wanneer een potentieel lid zich aanmeldt voor studenten in kringen geeft diegene toestemming voor het verwerken van de gegeven persoonsgegevens.

De gegevens worden vervolgens bewaard in een exceldocument dat wordt bewaard in de Googledrive van SiK waar enkel het huidige bestuur toegang toe heeft. De gegevens worden nooit zonder toestemming met derden gedeeld.

Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf komen, is het van belang om de bron te vermelden aan de betrokkene. SiK moet dan binnen een maand na het eerste contact met de bron, de betrokkene informeren over de verstrekking van informatie die heeft plaatsgevonden.

Ieder lid kan aanspraak maken op het inzien van de eigen persoonsgegevens, deze veranderen of verwijderen. Echter wanneer een lid diens persoonsgegevens zou willen verwijderen is diegene ook automatisch geen lid meer van Studenten in Kringen.

Nadat een lid gestopt is met SiK worden diens persoonsgegevens bewaard als alumni-registratie, tenzij dit lid aangeeft liever te hebben dat wij diens gegevens verwijderen. Op die manier kan SiK oud-leden blijven informeren en uitnodigen voor passende activiteiten, oud-leden zijn tevens een belangrijk onderdeel van het netwerk van SiK in Ede.

De eindverantwoordelijke voor de ledenlijst wordt per jaar bepaald. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de administratie beheert ook de ledenlijst. Echter heeft het hele bestuur toegang tot de lijst en dus de gegevens van de leden. Bestuursleden zijn te bereiken via: studenteninkringen@gmail.com. Ieder lid heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beeldmateriaal
Tijdens de verschillende activiteiten wordt ook beeldmateriaal gecreëerd zoals foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal is eigendom van SiK en wordt door SiK gedeeld bijvoorbeeld via social media, de website of in promotiemateriaal. Het doel hierin is tweeledig, dit materiaal is zowel leuk voor leden om te hebben als dat het dient ter promotie van SiK zelf. Uiteraard wordt hierbij uitgegaan van het goed fatsoen en zal beeldmateriaal niet in die mate gedeeld en bewerkt worden dat het als schadelijk voor de persoon in kwestie zou kunnen zijn.

Wanneer een potentieel lid zich aanmeldt voor studenten in kringen geeft diegene toestemming voor het maken, gebruiken en delen van dit beeldmateriaal.

Meer weten? Check ook onze identiteit.